ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Tất cả đại lý tham gia chương trình đại lý của Rồng Hổ vui lòng đọc kỹ nội dung Điều khoản & Điều kiện dưới đây của chúng tôi.

Việc đánh dấu vào hộp chọn tại phiếu đăng ký tài khoản đại lý đồng nghĩa bạn đã đồng ý tất cả các điều khoản & điều kiện dưới đây.

Quyền và Nghĩa vụ của Rồng Hổ:

 • Xét duyệt phiếu đăng ký tài khoản đại lý: Rồng Hổ giữ quyền quyết định về việc kiểm tra và xác nhận tài khoản đại lý đăng ký mới có được chấp nhận hay không. Quyền quyết định của chúng tôi là cuối cùng và không bị ràng buộc với bất cứ quy định nào khác. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo kết quả xét duyệt sau khi hoàn tất.
 • Hỗ trợ đại lý trong quá trình hoạt động: đại lý sẽ được hỗ trợ những vấn đề liên quan đến hệ thống, nội dung quảng bá và tài khoản đại lý trong suốt quá trình hợp tác với chúng tôi.
 • Cung cấp dịch vụ theo như cam kết: Rồng Hổ cam kết không ngừng cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến trải nghiệm giải trí trực tuyến tuyệt vời nhất cho thành viên. Đồng thời, chúng tôi sẽ thực hiện đúng các chính sách & nội dung các chương trình khuyến mãi đã công bố đến thành viên và đại lý.
 • Thanh toán thưởng đại lý (hoa hồng): Rồng Hổ cam kết thực hiện việc thanh toán tiền thưởng cho đại lý đúng hạn và theo đúng thỏa thuận tại trang Thưởng Đại Lý. Tuy nhiên, Rồng Hổ có quyền tạm hoãn việc thanh toán này để phục vụ điều tra nếu phát hiện tài khoản đại lý vi phạm chính sách đại lý của chúng tôi.
 • Từ chối trách nhiệm: Rồng Hổ không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến pháp lý hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác cho những hoạt động của đại lý trong suốt quá trình hợp tác. Đồng thời, Rồng Hổ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin sai lệch hay các thông báo không chính xác về các chính sách và chương trình khuyến mãi của Rồng Hổ đến thành viên từ phía đại lý.
 • Quyết định ngừng hợp tác: Rồng Hổ có quyền chấm dứt việc hợp tác với đại lý nếu xét thấy đại lý không đạt yêu cầu hoặc vi phạm các quy định dành cho đại lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có thông báo trước để cảnh báo đến đại lý để cải thiện tình hình trước khi có quyết định sau cùng, mọi thông báo sẽ được gửi qua email đăng ký tài khoản đại lý.
 • Việc điều chỉnh: Rồng Hổ có quyền điều chỉnh hoặc thay đổi bất cứ nội dung trong bảng Điều khoản & Điều kiện này bằng cách cập nhật nội dung trên trang đại lý của chúng tôi và có thông báo gửi đến địa chỉ email của đại lý nếu nội dung điều chỉnh ảnh hưởng đến quyền lợi của đại lý.

Quyền và Nghĩa vụ của Đại lý:

 • Quảng bá: đại lý cần quảng bá sản phẩm của Rồng Hổ đến khách hàng và khuyến khích họ tham gia giải trí tại website của chúng tôi.
 • Nội dung quảng bá: đại lý chỉ được sử dụng những banner, đường liên kết chính thức được cung cấp tại mục Marketing Link sau khi đăng nhập vào tài khoản đại lý. Đại lý cũng có thể tham khảo nội dung giới thiệu về sản phẩm & các chương trình khuyến mãi đang áp dụng của Rồng Hổ.
 • Chi phí quảng bá: Rồng Hổ sẽ không chịu bất kỳ chi phí quảng bá nào từ phía đại lý. Đại lý sẽ nhận được lợi nhuận từ hiệu quả hoạt động khi giới thiệu thành viên về cho chúng tôi.
 • Không được gửi thư rác: Rồng Hổ nghiêm cấm việc đại lý gửi thư rác hàng loạt đến khách hàng qua mọi hình thức.
 • Không có quyền phát ngôn thay Rồng Hổ: đại lý không có quyền đại diện Rồng Hổ đưa ra những phát ngôn, tuyên bố hoặc đưa ra bất kỳ cam kết nào đến khách hàng không thống nhất với các thông tin chính thức của chúng tôi.
 • Tên miền: đại lý không được sử dụng bất kỳ tên miền nào tương tự với các tên miền được chỉ định và sử dụng bởi Rồng Hổ.
 • Nội dung các kênh quảng bá của đại lý: thiết kế và nội dung website, blog, trang mạng xã hội hoặc bất kỳ kênh quảng bá nào khác của đại lý không được có nội dung tương tự hoặc cố tình gây hiểu lầm kênh quảng bá của đại lý là kênh chính thức thuộc sở hữu của Rồng Hổ.
 • Nội dung các trang đại lý không phù hợp: chúng tôi có thể kết thúc thỏa thuận hợp tác nếu xét thấy các trang nội dung của đại lý không phù hợp, bao gồm các nội dung sau đây: hướng tới trẻ em, thể hiện nội dung khiêu dâm hoặc hành vi tình dục bất hợp pháp khác, khuyến khích bạo lực, khuyến khích phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, hay tuổi tác, khuyến khích những hành động phạm pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc phá hoại bản quyền có liên quan.
 • Tài khoản thành viên của đại lý: đại lý có thể tham gia giải trí tại Rồng Hổ thông qua 1 tài khoản thành viên. Tuy nhiên, tài khoản giải trí này không được tính vào danh sách thành viên của đại lý và không được áp dụng bất kỳ chính sách lợi ích nào dành cho đại lý đối với tài khoản này.
 • Giới hạn thành viên tham gia: chương trình đại lý của Rồng Hổ chỉ áp dụng cho các khách hàng tiềm năng hoặc bạn bè do đại lý giới thiệu. Các tài khoản do đại lý hoặc người thân khởi tạo sẽ không được tính vào danh sách thành viên của đại lý. Bộ phận quản lý tài khoản của chúng tôi sẽ theo dõi sát sao thông tin cũng như các hoạt động của tất cả các thành viên. Chúng tôi sẽ loại trừ những thành viên vi phạm điều khoản này ra khỏi danh sách thành viên trực thuộc đại lý và cảnh cáo đối với các đại lý vi phạm chính sách này.

Thời hạn & Điều khoản phụ:

 • Điều khoản & điều kiện thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực ngay lập tức sau khi tài khoản của đại lý được xét duyệt và hết hiệu lực sau khi một trong hai bên có thông báo chấm dứt hợp tác qua email.
 • Sau khi chấm dứt việc hợp tác, đại lý không được tiếp tục sử dụng, chia sẻ những thông tin về Rồng Hổ thông qua bất kỳ hình thức nào.
 • Nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh trong quá trình hợp tác, quyền quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc về Rồng Hổ.