THƯỞNG ĐẠI LÝ

1. Chính sách Thưởng Đại lý của Rồng Hổ là gì?

 • Đây là một thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận Win-Win giữa Rồng Hổ và các đối tác tham gia chương trình đại lý của Rồng Hổ.
 • Thưởng đại lý, tiền thưởng cũng có thể được hiểu là tiền hoa hồng đại lý.
 • Đại lý có thể hưởng tiền thưởng này trọn đời nếu vẫn còn hợp tác với chúng tôi.
 • Thưởng đại lý đến từ đâu? Đến từ lợi nhuận ròng của Rồng Hổ từ thành viên do đại lý giới thiệu tham gia giải trí. Do đó, đại lý nào hoạt động tích cực và giới thiệu càng nhiều thành viên tham gia, đại lý đó có cơ hội nhận tiền thưởng càng cao.
 • Đại lý có thể đạt được mức chia sẻ lợi nhuận lên đến 40% dựa vào tổng lợi nhuận ròng đạt được trong tháng.

2. Thưởng Đại lý được tính trên sản phẩm nào?

Đại lý nhận tiền thưởng dựa vào tổng lợi nhuận ròng của thành viên do đại lý giới thiệu tham gia giải trí tại Rồng Hổ, áp dụng trên tất cả các sản phẩm, bao gồm: Cá cược thể thao, Casino trực tuyến, Slots, Bắn Cá online, Đá gà trực tuyến.

3. Mức thưởng Đại lý được tính như thế nào?

Mức thưởng dành cho đại lý áp dụng theo bảng dưới đây dựa vào tổng lợi nhuận ròng thành viên tham gia giải trí trong tháng.

Cấp độ Lợi nhuận ròng (VND) (*) Tỷ lệ thưởng đại lý
1 1 đến 230.000.000 25%
2 230.000.0001 đến 1.150.000.000 30%
3 1.150.000.001 đến 2.300.000.000 35%
4 2.300.000.001 trở lên 40%

(*) Lợi nhuận ròng được tính dựa trên giao dịch trong tháng của tất cả các thành viên do đại lý giới thiệu với công thức tính như sau:
 • Lợi nhuận ròng = Tổng tiền nạp - Tổng tiền rút - Tổng tiền khuyến mãi - Phí quản trị & vận hành - Tổng tiền quỹ hiện có trong tài khoản (nếu có)
 • Tiền thưởng Đại lý = Lợi nhuận ròng x Tỷ lệ thưởng Đại lý (theo bảng trên)
4. Lợi nhuận ròng âm được tính như thế nào?

 • Trường hợp 1 - Lợi nhuận ròng âm trong 1 tháng: sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo để khấu trừ số lợi nhuận âm này trước khi tính tiền thưởng đại lý.
  Ví dụ: cách khấu trừ lợi nhuận ròng âm trong 1 tháng như sau:
  • Lợi nhuận ròng tháng 8: -40.000.000 VND
  • Lợi nhuận ròng tháng 9: 100.000.000 VND
  • Lợi nhuận ròng tháng 9 sau khi khấu trừ: 100.000.000 - 40.000.000 = 60.000.000 VND
   • Tiền thưởng đại lý trong tháng 9: 60.000.000 * 25% = 15.000.000 VND
 • Trường hợp 2 - Lợi nhuận ròng âm trong 2 tháng trở lên: lợi nhuận âm tiếp tục được cộng dồn và chuyển sang tháng kế tiếp đến khi đạt lợi nhuận dương. Đại lý sẽ nhận được tiền thưởng từ số lợi nhuận dương sau khi khấu trừ.
  Ví dụ: cách khấu trừ lợi nhuận ròng âm trong 2 tháng như sau:
  • Lợi nhuận ròng tháng 8: -40.000.000 VND
  • Lợi nhuận ròng tháng 9: -20.000.000 VND
  • Lợi nhuận ròng tháng 10: 100.000.000 VND
  • Lợi nhuận ròng tháng 10 sau khi khấu trừ: 100.000.000 - 20.000.000 - 40.000.000 = 40.000.000 VND
   • Tiền thưởng đại lý trong tháng 10: 40.000.000 * 25% = 10.000.000 VND
5. Đại lý có thể nhận tiền thưởng như thế nào?

 • Tiền thưởng đại lý trong tháng sẽ được thanh toán trong vòng 10 ngày làm việc của tháng tiếp theo dựa vào số tiền yêu cầu thanh toán cụ thể của đại lý.
 • Tiền thưởng tối thiểu hằng tháng đại lý có thể yêu cầu thanh toán là 2.000.000 VND, không giới hạn mức thưởng tối đa.
 • Số tiền thưởng không đạt mức yêu cầu rút tiền tối thiểu của tháng sẽ được cộng dồn vào tiền thưởng của tháng tiếp theo.
 • Đại lý chỉ được thanh toán tiền thưởng đại lý 1 lần trong tháng theo thời hạn nêu trên.
 • Hình thức thanh toán: đại lý có thể chọn thanh toán theo 1 trong 2 hình thức thanh toán sau:
  • Tài khoản của đại lý tại Rồng Hổ.
  • Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.